Μείωση της αξίας δικαιωμάτων από 13% έως 20% αμέσως μόλις ισχύσει η νέα ΚΑΠ, δηλαδή από το 2023

0
41

Τα υπόλοιπα 30 είναι αυτό που λέµε «ορφανά». Το 2023 δηλώνει τα ίδια στρέµµατα. Τα δικαιώµατα που έχει συνεχίζουν να είναι 7 στον αριθµό τους, καλύπτοντας και πάλι 70 στρέµµατα και δεν µοιράζονται σε ολόκληρη την επιλέξιµη έκταση. Το µόνο που αλλάζει είναι η αξία τους µε βάση το µοντέλο σύγκλισης. Για να γίνει πιο κατανοητό το σύστηµα δικαιωµάτων της νέας περιόδου, να σηµειωθούν τα εξής:

Τα κύρια σηµεία για τη βασική ενίσχυση στη νέα ΚΑΠ

  • Καµία νέα κατανοµή δικαιωµάτων το 2023, δεν υπάρχει έτος αναφοράς.
  • Ο αριθµός δικαιωµάτων µένει ο ίδιος, αλλά η αξία τους σε κάθε αγρονοµική περιφέρεια ενίσχυσης αλλάζει για να προσεγγίζει ετησίως τον µέσο όρο. Μέχρι το 2026 να έχουν ίση αξία για όλους.
  • Η µετάβαση από την αρχική µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης του 2023 στην τελική µοναδιαία αξία τους το 2026 πραγµατοποιείται σε τέσσερα ετήσια ίσα βήµατα, αρχής γενοµένης από το 2023.
  • Για την τήρηση των περιφερειακών ανώτατων ορίων η αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης θα προσαρµόζεται γραµµικά κάθε χρόνο. Τα περιφερειακά ανώτατα όρια ετησίως είναι 408.026.727 ευρώ στα αροτραία, 246.068.750 ευρώ στις µόνιµες καλλιέργειες και 236.916.659 ευρώ στα βοσκοτόπια. Τα παραπάνω ποσά παραµένουν σταθερά, και όταν αυξάνεται ο αριθµός δικαιωµάτων (λόγω της ετήσιας κατανοµής από το Εθνικό Απόθεµα), ο µέσος όρος πέφτει. Σε αντίθετη περίπτωση (σπανιώς) ανεβαίνει.
  • ∆εν θα υπάρχει καµία προστασία (π.χ κόφτης 30%) στη µείωση των δικαιωµάτων υψηλής αξίας, τα οποία θα χρηµατοδοτήσουν την άνοδο στην αξία των χαµηλών δικαιωµάτων ετησίως.
  • Οι µεταβιβάσεις δικαιωµάτων θα συνεχιστούν κανονικά σε όλη τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου.

Πώς υπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων το 2023 σε σχέση µε το 2022

Για να καταλάβει ένας αγρότης τι γίνεται µε τα δικαιώµατά του το 2023, θα πρέπει να πάρει µπροστά του την κατάσταση του ΟΣ∆Ε. Εκεί «µετράει» µόνο τη βασική ενίσχυση που πληρώθηκε και όχι το πρασίνισµα. ∆ηλαδή, βλέπει αριθµό δικαιωµάτων ανά περιφέρεια ενίσχυσης µε τα οποία διαιρεί τη συνολική βασική ενίσχυση σε κάθε αντίστοιχη περιφέρεια. Από εκεί προκύπτει η αξία δικαιώµατος ανά εκτάριο (10 στρέµµατα) σε κάθε περιφέρεια. Απευθείας σε αυτά τα ποσά εφαρµόζει µείωση για το 2023:

  • Αροτραίες: 20,5%
  • Μόνιµες καλλιέργειες: 19,5%
  • Βοσκοτόπια: 13,1%

Αν πλέον η αξία τους είναι μεγαλύτερη από: 231,39 ευρώ ανά εκτάριο στα αροτραία, 291,75 ευρώ ευρώ ανά εκτάριο στις δενδρώδεις και 189,59 ευρώ ανά εκτάριο στα βοσκοτόπια, ετησίως θα μειώνεται η αξία μέχρι να φτάσει αυτά τα ποσά το 2026. Αν είναι μεγαλύτερη τότε θα αυξάνεται.


Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ