Μέρισμα 20-30% από τα κέρδη του 2023 της Alpha Bank

0
102

Του Λεωνίδα Στεργίου

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Alpha Bank για το α’ τρίμηνο σε διεθνείς αναλυτές, ο CEO της Τράπεζας κ. Βασίλης Ψάλτης υπογράμμισε ότι τα μεγέθη κινούνται καλύτερα από τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου Tomorrow 2020-2024 που επιτρέπουν τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2023 σε ποσοστό 20%-30%. Επίσης, επιτρέπει στην Alpha Bank να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκταμιεύσεις νέων δανείων για το 2022 και να περιμένει μονοψήφιο ποσοστό κόκκινων δανείων το β’ τρίμηνο.

Νέα δάνεια

Οι εκταμιεύσεις δανείων το α’ τρίμηνο του έτους ήδη οδηγούν σε αναθεώρηση προς τα πάνω της καθαρής πιστωτικής επέκτασης της τράπεζας για φέτος κατά 0,7 δισ. ευρώ. Ο νέος στόχος προβλέπει καθαρή πιστωτική επέκταση κατά 2,2 δισ. ευρώ, έναντι του αρχικού για 1,5 δισ. ευρώ. Στο πρώτο τρίμηνο, οι νέες χορηγήσεις ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ που αφορούσαν κατά 95% σε επιχειρηματικά δάνεια και 5% στη λιανική τραπεζική. Οι αποπληρωμές δανείων ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ και, έτσι, η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Ψάλτη, η ζήτηση για δάνεια θα συνεχιστεί τα επόμενα τρίμηνα, με αυξανόμενο ρυθμό από την πλευρά των νοικοκυριών.

Αναφορικά με τους στόχους του σχεδίου Tomorrow, αυτοί προβλέπουν δείκτη αποδοτικότητας (κέρδη προς ενσώματες αξίες) 10%, δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 15%, ποσοστό κόκκινων δανείων κάτω του 5% και επαναφορά στη διανομή μερίσματος. Η αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ θα ενισχύσει σημαντικά τα επιτοκιακά έσοδα της Alpha Bank, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο των 1,15 δισ. ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αύξηση κατά 0,5 της μονάδας έχει θετική επίπτωση στα επιτοκιακά έσοδα κατά 68 εκατ. ευρώ, ενώ η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 1 ποσοστιαία μονάδα δημιουργεί επιπλέον επιτοκιακά έσοδα (από τα σημερινά) κατά 183 εκατ. ευρώ. Αν τα επιτόκια της ΕΚΤ φτάσουν στο 1% και στο 1,5%, τότε τα συνολικά επιτοκιακά έσοδα της Alpha Bank ενισχύονται κατά 231 εκστ. και κατά 279 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Η θετική επίδραση στις καταθέσεις (άνοδος επιτοκίων καταθέσεων) γίνεται πιο αισθητή με άνοδο των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 0,5 της μονάδας και άνω.

Μέρισμα

Για το μέρισμα, ο κ. Ψάλτης δήλωσε ότι “παραμένουμε δεσμευμένοι να τιμήσουμε την ιστορία μας ως προς την πληρωμή μερισμάτων, καθώς ήμασταν η μόνη ελληνική εισηγμένη εταιρεία που το έκανε αδιάκοπα από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι την έναρξη της ελληνικής κρίσης. Με την επιφύλαξη των ρυθμιστικών εγκρίσεων, αναμένουμε να ξαναρχίσουμε την πληρωμή μερισμάτων από τα κέρδη μας το 2023, καθώς θα έχουμε εκπληρώσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τους όρους ποιότητας περιουσιακών στοιχείων, κερδοφορίας και κεφαλαίου, με αρχική αναμενόμενη πληρωμή μεταξύ 20% και 30%”.

Τα ντιλ μέχρι τέλους έτους

Οι επόμενες κινήσεις, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του 2022 και να ενισχύουν περαιτέρω κέρδη και κεφάλαια είναι οι εξής:

Σχέδιο Prometheus. Ολοκλήρωση της συναλλαγής στα συστήματα πληρωμών (πώληση POS και στρατηγική συμμαχία με Nexi) το β’ τρίμηνο, επιφέροντας επιπλέον κέρδη 0,3 δισ. ευρώ και κεφαλαιακό όφελος 95 μονάδων βάσης.

Σχέδιο Skyline. Κοινοπραξία με στρατηγικό επενδυτή για δημιουργία επενδυτικής πλατφόρμας ακινήτων. Η συμφωνία αναμένεται να κλείσει το γ’ τρίμηνο του 2022 και η συναλλαγή να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους ή αρχές του 2023. Το σχέδιο αυτό θα δημιουργήσει κεφαλαιακό όφελος 300 εκατ. ευρώ.

Άλλες τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ που θα έχουν μεν αρνητική επίπτωση στα κέρδη κατά 200 εκατ. αλλά θα οδηγήσουν σε μονοψήφιο ποσοστό κόκκινων δανείων και σε μικρότερο κόστος κινδύνου. Οι συναλλαγές θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Διεθνείς δραστηριότητες. Ενισχύεται η συμβολή της Βουλγαρίας και της Κύπρου στα έσοδα του Ομίλου.

Η εικόνα του α’ τριμήνου 2022

Ως προς τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου, σε σχέση με τους στόχους του στρατηγικού ο κ. Ψάλτης ανέφερε ότι, πέραν της υποχώρησης των επιτοκιακών εσόδων το α’ τρίμηνο που οφείλεται σε συγκαιριακούς λόγους, όπως η αποαναγνώριση κόκκινων δανείων, η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη εισροή καταθέσεων και ο ανταγωνισμός, η Τράπεζα έχει επιτύχει θετικά αποτέλεσμα σε όλους τους τομείς.

Επιτοκιακά έσοδα: Αναμένεται να φτάσουν το 2022 τον στόχο των 1,15 δισ. ευρώ κατά το συντηρητικό σενάριο, το οποίο δεν περιλαμβάνει αύξηση επιτοκίων. Η εκτιμώμενη αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ θα ενισχύσει τα επιτοκιακά έσοδα, δίνοντας περαιτέρω άνοδο στα οργανικά κέρδη, τα οποία επίσης θα επωφεληθούν από τις αυξημένες εργασίες στο asset management, όπως μέσω του bancassurance και της στρατηγικής συνεργασίας με τη Generali. Σε αυτό το σημείο, ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στη σημαντική αύξηση των εσόδων από προμήθειες, η οποία ήδη καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο.

Βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού: Μείωση των κόκκινων δανείων κατά 77% το τελευταίο έτος, ενώ αναμένεται μονοψήφιο ποσοστό στο β’ τρίμηνο.

Κόστος: Από τον προβλεπόμενο στόχο των 193 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ήδη επιτευχθεί το 67% ή περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ. Το όφελος των οποίων θα συνεχίσει να καταγράφεται μέσω των αποτελεσμάτων μας τα επόμενα τρίμηνα.

Παραγωγή εσόδων: Τα έσοδα από προμήθειες σημείωσαν αξιοσημείωτη ανάπτυξη ήδη από το περασμένο έτος σε όλες τις κατηγορίες, παραμένοντας πάνω από το όριο των 100 εκατομμυρίων ευρώ για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα, δείχνοντας τόσο την ομαλοποίηση της δραστηριότητας όσο και τη στρατηγική θέση της τράπεζας που επιτρέπει να αξιοποιήσει κερδοφόρες ευκαιρίες. Επίσης, έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικά επίπεδα κερδοφορίας στην απόδοση των δανείων, τόσο στην Ελλάδα, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση, όσο και διεθνώς (+8%), σημείωσε ο κ. Ψάλτης.

Ελληνική οικονομία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει, αναμφίβολα, αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank σημείωσε ότι “παρά τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, οι αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας παραμένουν ισχυρές για το 2022, με βελτίωση των ποσοστών απασχόλησης, ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού και νέες σημαντικές επενδύσεις στη χώρα. Χάρη στην επιτυχή πορεία αναδιάρθρωσής μας, η Alpha Bank βρίσκεται πλέον σε θέση ισχύος για να υποστηρίξει την Ελλάδα σε αυτή τη νέα εποχή ανάπτυξης και προόδου”.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, o ρυθμός ανάπτυξης θα παραμείνει υψηλότερος από τον αντίστοιχο της ΕΕ και να κινηθεί στο 3,5% το 2022 και στο 3,1% το 2023, παρά τις αρνητικές συνέπειες από τον πληθωρισμό. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στη θετική επίπτωση στην κατανάλωση από την πτώση της ανεργίας, την άνοδο των καταθέσεων, το όφελος που θα έχει η Ελλάδα από τις αλλαγές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, τα υψηλά έσοδα από τον τουρισμό, το ισχυρότερο τραπεζικό σύστημα, το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης κατά της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να συγκρατήσουν τη μεταβολή του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών υψηλότερα από τον πληθωρισμό. Θετικά, επίσης, επιδρούν η μειωμένη φορολογία, και η αύξηση του κατώτατου μισθού.

Στο δημοσιονομικό τομέα, η Alpha Bank προβλέπει πρωτογενές έλλειμμα 1,9% του ΑΕΠ το 2022, λόγω των προσωρινών μέτρων στήριξης, ενώ από το 2023 ο προϋπολογισμός θα επιστρέψει σε πρωτογενή πλεονάσματα. Ταυτόχρονα, η σημαντική αύξηση των επενδύσεων κατά 14,2% από 12,8% πέρσι, σε συνδυασμό με τα θετικά επιτόκια της ΕΚΤ θα στηρίξουν την κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος που πλέον δεν θα επιβαρύνεται από το βάρος των τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ