Ειδική Ανάλυση-Η ΕΕ και οι «ενεργειακά» επικίνδυνες φιλίες της: Από το ρωσικό αέριο στις κινεζικές σπάνιες γαίες- Μέρος Β’

0
93

Η Ευρώπη και η στρατηγική της κατά των σπάνιων γαιών- Ευθυγράμμιση της στρατηγικής ασφάλειας της ΕΕ, της ενεργειακής ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων

Στο πρώτο μέρος της παρούσας ανάλυσης, επισημάνθηκε το πώς οι σπάνιες γαίες και τα παράγωγά τους προϊόντα, απαραίτητα για την παραγωγή ορισμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βρίσκονται υπό το μονοπώλιο της κινεζικής κυβέρνησης.

Σε συνέχεια, έχοντας επίγνωση του μονοπωλίου της, η Κίνα το έχει χρησιμοποιήσει ως στρατηγική κάρτα με τη μορφή ποσοστώσεων εξαγωγής σπάνιων γαιών κατά της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ.

Στην περίπτωση της Ιαπωνίας, ο περιορισμός των εξαγωγών σπάνιων γαιών προέκυψε ως συνέπεια των εδαφικών συγκρούσεων για τα νησιά Σενκάκου/Ντιαογού το 2010. Στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, η απειλή επιβολής απαγόρευσης της εξαγωγής σπάνιων γαιών στη Raytheon και τη Lockheed Martin, το έτος 2020, είχαν ως αφετηρία την πώληση αυτών των εταιρειών όπλων στην Ταϊβάν, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Από την άλλη πλευρά, η Κίνα, εκτός από τον κύριο παραγωγό, είναι και ο κύριος καταναλωτής σπάνιων γαιών, απορροφώντας περισσότερο από το 70% της παγκόσμιας κατανάλωσης. Η ζήτηση για σπάνιες γαίες που χρησιμοποιούνται σε μόνιμους μαγνήτες πρόκειται επίσης να πολλαπλασιαστεί στην Κίνα. Η Κίνα ανακοινώνει 25% ηλεκτρικά οχήματα έως το 2030 και 24% αιολική ενέργεια έως το 2060. Αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει στη θέσπιση ποσοστώσεων εξαγωγών από την Κίνα για την κάλυψη της εσωτερικής της ζήτησης από το 2025. Η εξάρτησή μας από τις κινεζικές σπάνιες γαίες κάνει την εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο ωχρή. Η Κίνα παράγει περισσότερο από το 90% των μαγνητών που τροφοδοτούν ηλεκτρικούς κινητήρες για ανεμογεννήτριες και ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παράγονται στην ΕΕ.

Η νομική βάση για την εφαρμογή ποσοστώσεων για τη μείωση των εξαγωγών της για λόγους εθνικής ασφάλειας καθορίστηκε μόλις από την κινεζική κυβέρνηση στον νόμο περί ελέγχου των εξαγωγών. Αυτός ο νόμος θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί ως απάντηση στον «κατάλογο οντοτήτων» που ελέγχει τις εξαγωγές των ΗΠΑ.

Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή γεωπολιτικής κάρτας ή απλώς να είναι συνέπεια μιας φυσικής εξέλιξης της αγοράς, αλλά και στις δύο περιπτώσεις η εξάρτηση από την ΕΕ την αφήνει εκτεθειμένη στα συμφέροντα των Κινέζων πολιτικών.

Η Ευρώπη και η στρατηγική της κατά των σπάνιων γαιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την απόλυτη εξάρτησή της από τις κινεζικές εισαγωγές σπάνιων γαιών. Παρόλα αυτά, στην ΕΕ, οι τρεις τελευταίες απόπειρες να ανοίξει ορυχείο σπάνιων γαιών απορρίφθηκαν στη Γροιλανδία (Δανία), στη Σουηδία και στην Ισπανία. Κατά συνέπεια, η ΕΕ δεν διαθέτει ούτε ένα λειτουργικό ορυχείο σπάνιων γαιών.

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων Υλών (ERMA) και η Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Σπάνιες Γαίες (EURARE), και τα δύο προγράμματα της ΕΕ, προσπαθούν να μειώσουν αυτήν την εξάρτηση, αλλά χωρίς απτή επιτυχία. Στην τελευταία της πρωτοβουλία, η ERMA δημοσιεύει την «Ευρωπαϊκή Πρόσκληση για Δράση για Μαγνήτες και Κινητήρες Σπάνιων Γαιών» στην οποία αναφέρει: «Μέχρι στιγμής, η ERMA έχει εντοπίσει 14 έργα που υπόκεινται σε πιθανή χρηματοδότηση (με όγκο επενδύσεων 1,7 δισ. ευρώ), τα οποία θα αποτελούσαν τα θεμέλια μιας ευρωπαϊκής βιομηχανίας σπάνιων γαιών ικανή να ικανοποιήσει το 20% της ζήτησης της ΕΕ έως το 2030».

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τους χρόνους που συνδέονται με το άνοιγμα νέων ορυχείων (10-15 έτη) και εργοστασίων επεξεργασίας σπάνιων γαιών (6-8 έτη), μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι η εξάρτηση από την ΕΕ (σήμερα κυρίως της Κίνας), για την προσφορά σπάνιων γαιών θα συνεχίσει να είναι σχεδόν συνολική τα επόμενα χρόνια.

Αυτή η εξάρτηση επικεντρώνεται κυρίως στα κατώτερα κλιμάκια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Ευρώπη δεν έχει ορυχεία σπάνιων γαιών, αλλά έχει δύο μεγάλα κέντρα με ικανότητα διαχωρισμού σπάνιων γαιών, το Solvay στη Γαλλία και το Sillamae στην Εσθονία. Είναι κέντρα που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως στρατηγικά πλεονεκτήματα γιατί είναι σπάνια, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο (εκτός Κίνας).

Οι πιθανοί επενδυτές στην εξόρυξη σπάνιων γαιών στην Ευρώπη κολυμπούν αντίθετα. Αν προσθέσουμε στον χρόνο που χρειάζεται για να ανοίξει ένα ορυχείο την ικανότητα της κινεζικής κυβέρνησης να καθορίζει τις τιμές των σπάνιων γαιών, χειραγωγώντας τις εντός αυτής της περιόδου, παρατηρείται ένα περιβάλλον αβεβαιότητας που δεν είναι πολύ ευνοϊκό για ιδιωτικές επενδύσεις. Σε κυβερνητικό επίπεδο αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς που ενδέχεται να μην σταθμίζουν επαρκώς τη σημασία των σπάνιων γαιών για την εθνική ασφάλεια.

Πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες που χρειάζονται σπάνιες γαίες και θέλουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους σε αυτόν τον τομέα είτε αγοράζουν κινεζικά προϊόντα είτε εγκαθίστανται στην Κίνα, για να επωφεληθούν από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αυτής της χώρας (περιβαλλοντικά, φορολογικά, μισθοί κ.λπ.) και να εξασφαλίσουν την προμήθεια.

Όπως μπορούμε να δούμε από το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και της μοναδικής εταιρείας εξόρυξης σπάνιων γαιών, Mountain Pass Materials, για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής αλυσίδας εφοδιασμού, όπως στην Κίνα, απαιτούνται αρκετά χρόνια και μεγάλες επενδύσεις, και στα περισσότερα περιβαλλοντικές πολιτικές και φορολογικά μέτρα που είναι ευέλικτα ή προσαρμοσμένα στην παραγωγή τους. Παρόλα αυτά, από το 2017 που ξεκίνησε ξανά η εκμετάλλευση του παλιού ορυχείου στο οποίο βρίσκεται, δεν έχει παραχθεί ούτε ένα γραμμάριο σπάνιων γαιών, ωστόσο όλα τα εξορυσσόμενα συμπυκνώματα ορυκτών αποστέλλονται στην Κίνα για επεξεργασία. Αυτός ο τύπος εθνικής αλυσίδας εφοδιασμού είναι, από άποψη ασφάλειας, ο καταλληλότερος, καθώς μειώνει τα τρωτά σημεία.

Ευθυγράμμιση της στρατηγικής ασφάλειας της ΕΕ, της ενεργειακής ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων

Τον Δεκέμβριο του 2020, η ΕΕ υπέγραψε τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία με την Κίνα μέχρι σήμερα (Παγκόσμια Επενδυτική Συμφωνία), αλλά λίγο μετά ακολούθησε η επιβολή κυρώσεων κατά της Κίνας που απορρέουν από την πολιτική της έναντι της μειονότητας των Ουιγούρων στην περιοχή Σιντζιάνγκ. Αν και η εμπορική συμφωνία Κίνας-ΕΕ δεν έχει τεθεί σε ισχύ, δείχνει την πρόθεση και το οικονομικό ενδιαφέρον για τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας. Μια μεταγενέστερη επικύρωση θα μπορούσε κάλλιστα να ακολουθήσει την ηγεσία της γερμανικής πολιτικής, της μεγαλύτερης οικονομικής δύναμης στην ΕΕ, η οποία τον Ιούλιο του 2018 χρηματοδότησε την υπογραφή στρατηγικών συμβάσεων μεταξύ ορισμένων από τις κύριες κινεζικές και γερμανικές εταιρείες.

Από την άλλη πλευρά, οι κυρώσεις και των δύο μερών (ΕΕ-Κίνας) περιορίζονται μέχρι στιγμής στη διπλωματική σφαίρα χωρίς να επηρεάζουν την οικονομία γενικά. Ωστόσο, εάν οι εντάσεις κλιμακωθούν ή η ΕΕ αναγκαστεί να ευθυγραμμιστεί με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο εμπορικός πόλεμος με την Κίνα θα μπορούσε να φτάσει και στην Ευρώπη.

Ήρθε η ώρα να αντλήσουμε διδάγματα από τη σύγκρουση στην Ουκρανία σχετικά με τις εμπορικές και ενεργειακές σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας. Οι παραλληλισμοί με τη σχέση με την Κίνα είναι προφανείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο λάθος. Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις της εισβολής της Κίνας στην Ταϊβάν; Ή η υποστήριξη της Κίνας προς τη Ρωσία στη σύγκρουση της Ουκρανίας; Θα εξακολουθούσαμε να παίρνουμε όλα τα κρίσιμα υλικά που χρειάζονται υπό τον έλεγχό της, όπως σπάνιες γαίες από την Κίνα; Ίσως να μην χρειαστεί μια σύγκρουση στην Ταϊβάν για να συνειδητοποιήσουμε την ευθραυστότητα της ενεργειακής μας στρατηγικής που αναπροσανατολίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το πρώτο μέλημα για την Κίνα είναι… η Κίνα! Όταν η εγχώρια ζήτηση για σπάνιες γαίες είναι τόσο ισχυρή που δύσκολα μπορεί να ικανοποιηθεί, η αλληλεγγύη μπορεί κάλλιστα να τελειώσει εκεί που τελειώνουν τα σύνορα.

Η εξάρτηση της Κίνας από τις προμήθειες σπάνιων γαιών είναι επομένως ένθερμος εχθρός της στρατηγικής ενεργειακής αυτονομίας της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μοναδική ευκαιρία να ευθυγραμμίσει εκ νέου τις ενεργειακές της πολιτικές με τις αμυντικές και εξωτερικές της πολιτικές.

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από γαλλική ή βρετανική πυρηνική ενέργεια είναι μια αποδεκτή επιλογή, όπως και η αγορά σπάνιων γαιών από τους Αμερικανούς συμμάχους, όταν η εταιρεία Mountain Pass αρχίσει να τις επεξεργάζεται. Η εκμετάλλευση των ορυχείων και των πόρων με τη μεγαλύτερη φροντίδα για το περιβάλλον είναι η ασφαλέστερη επιλογή για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού και για χάρη της ασφάλειάς μας αυτή η επιλογή πρέπει να υποστηριχθεί πολιτικά, ειδικά για χώρες που θέλουν να ολοκληρώσουν τη μετάβαση χωρίς να καταφύγουν στην πυρηνική επιλογή. Ωστόσο, φαίνεται τουλάχιστον επικίνδυνο, αν όχι δυσλειτουργικό, να προωθηθεί η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ ή οι εθνικές ενεργειακές πολιτικές που βασίζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όταν η επιτυχία τους εξαρτάται από μια μόνο μη συμμαχική χώρα, την Κίνα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να ανταλλάξουμε μια ενεργειακή εξάρτηση (Ρωσία) με μια παρόμοια (Κίνα), πολύ περισσότερο χωρίς να λάβουμε τα επείγοντα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας σπάνιων γαιών.

Άλλες επιλογές, όπως η δημιουργία πολεμικών αποθεμάτων σπάνιων γαιών, η υποκατάσταση, η ανακύκλωση, η διαφοροποίηση και η χρήση υποπροϊόντων που περιέχουν σπάνιες γαίες από ορυχεία που έχουν ήδη ανοίξει στην Ευρώπη, θα πρέπει να συνοδεύονται από σαφέστερες κρατικές παρεμβάσεις από αυτές που έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα στην ΕΕ. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν μπορούν να αφήσουν ένα ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας και κλιματικών στόχων στα χέρια της ελεύθερης αγοράς. Πάνω απ’ όλα γιατί αντιμετωπίζει μια κατευθυνόμενη αγορά, την κινεζική, η οποία δεν παίζει με τους ίδιους κανόνες.

Αντιμετωπίζεται μια μοναδική ευκαιρία να ευθυγραμμιστούν εκ νέου τα οικονομικά συμφέροντα των κρατών μελών της ΕΕ με τις στρατηγικές ασφαλείας τους, εναρμονισμένες σε ολόκληρη την ΕΕ και στραμμένες προς τον Ατλαντικό. Το να τεθεί η ενεργειακή ασφάλεια στα χέρια της Κίνας, χωρίς ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού, είναι εξίσου επικίνδυνο με την ανάπτυξη μεγάλης εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ