ΑΣΕΠ 1Γ/2022: Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

0
53

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η νέα προκήρυξη μονίμων 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 822 μονίμων στην ΑΑΔΕ.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η νέα προκήρυξη μονίμων 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 822 μονίμων στην ΑΑΔΕ.

Το νέο γραπτό διαγωνισμό 1Γ/2022 απέστειλε το ΑΣΕΠ για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, εξέλιξη που επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ του workenter.gr. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση της προκήρυξης έλαβε μικρή παράταση λόγω τεχνικών ζητημάτων.

Μέσω του νέου διαγωνισμού, επιλέγονται 822 μόνιμοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ειδικότερα επιλέγονται υποψήφιοι των ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Δημοσιονομικών
 • ΠΕ Εφοριακών
 • ΠΕ Τελωνειακών
 • ΤΕ Εφοριακών
 • ΤΕ Πληροφορικής
 • ΤΕ Τελωνειακών
 • ΔΕ Τελωνειακών

Δείτε εδώ τον πίνακα με τις θέσεις

Πόσα και ποιά πτυχία γίνονται δεκτά ανά εκπαιδευτική βαθμίδα

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση – 71 πτυχία

 • Πτυχίο Νομικής
 • Οικονομικών
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Οικονομικής Επιστήμης
 • Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών)
 • Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 
 • Δημοσίων Οικονομικών
 • Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης
 • Δημόσιας Διοίκησης
 • Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
 • Πολιτικής Επιστήμης
 • Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
 • Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
 • Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ 
 • Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
 • Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιώ
 • Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Στατιστικής
 • Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης
 • Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 • Μαθηματικών εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και ΑναλογιστικώνΧρηματοοικονομικών Μαθηματικών 
 • Μαθηματικών-Στατιστικής και Αναλογιστικής
 • Πτυχίο Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
 • Τοπογράφου Μηχανικού
 • Αρχιτέκτονα Μηχανικού
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού 
 • Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας
 • Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
 • Πολιτικού Μηχανικού
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ
 • Πληροφορικής
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση ii) Διοίκησης Τεχνολογίας
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση ii) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα
 • Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών
 • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
 • Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική
 • Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
 • Ψηφιακών Συστημάτων
 • Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 
 • Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Τεχνολογική Εκπαίδευση – 54 πτυχία

 • Βιβλιοθηκονομίας
 • Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Διεθνούς Εμπορίου
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων
 • Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
 • Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
 • Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων
 • Διοικητικής Τεχνολογίας
 • Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 • Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε.
 • Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών
 • Εμπορίας και Διαφήμισης
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 • Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο
 • Λογιστικής 
 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών
 • Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων
 • Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων
 • Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων
 • Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής
 • Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής
 • Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
 • Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες  Πληροφορικής
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
 • Βιομηχανικής Πληροφορικής
 • Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ
 • Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
 • Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
 • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε
 • Διαχείρισης Πληροφοριών
 • Επιχειρησιακής Πληροφορικής
 • Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης)
 • Πτυχίο Β κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), ανεξάρτητα από ειδικότητα
 • Πτυχίο Α κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης
 • Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου
 • Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα
 • Απολυτήριος τίτλος Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα
 • Απολυτήριος τίτλος Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 • Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα
 • Απολυτήριος τίτλος Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα Απολυτήριος τίτλος Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Η καλύτερη εκπαίδευση στην καλύτερη τιμή

Το workenter.gr εξασφάλισε από μεγάλο εκπαιδευτικό κέντρο, που ειδικεύεται στους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, αριθμό θέσεων για την ολόπλευρη προετοιμασία των υποψηφίων.

Στην προνομιακή τιμή, που το workenter.gr θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμαστούν σε όλα τα μαθήματα, να έχουν σημειώσεις καθηγητών και να κάνουν τα αναγκαία τεστ.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος για αυτό οι υποψήφιοι οφείλουν να κάνουν, τώρα, την προεγγραφή τους. 

Αμέσως μετά θα λάβουν e-mail από το workenter.gr με αναλυτικές πληροφορίες για τη συνέχεια της προετοιμασίας τους.

Σημειώστε ότι τα μαθήματα θα είναι εξ΄ αποστάσεων (e-learning). Κατά συνέπεια υποψήφιοι από όλη τη χώρα μπορούν να αποκτήσουν τη σημαντική προσφορά του workenter.gr.

Κάντε τώρα προεγγραφή

Με την έκδοση της προκήρυξης, όσοι έχουν προεγγραφεί, θα κληθούν πρώτοι, με αυστηρή σειρά προτεραιότητας, να κάνουν την επίσημη εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα υπάρχει σύντομα στην ιστοσελίδα μας.

Δηλώστε τώρα συμμετοχή και κάντε την προεγγραφή σας, στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση: [email protected].

Στο θέμα του μηνύματος γράψτε τη λέξη “ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ” και στο περιεχόμενο το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνό σας. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ